Meedoenregeling & Stichting Leergeld

De Meedoenregeling

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen, is meedoen aan de samenleving via sport en cultuur niet vanzelfsprekend. De gemeente Tilburg vindt het juist erg belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook mensen die het niet breed hebben. Jaarlijks stelt de gemeente hiervoor een budget van €100,- per persoon beschikbaar.

Dansschool Forza Danza is aangesloten op deze Meedoenregeling. Dit houdt in dat iedereen die in aanmerking komt voor de regeling , het budget van €100,- bij Forza Danza kan besteden. Kijk voor meer informatie over de Meedoenregeling op www.t-helpt.nl/meedoenregeling

Stichting Leergeld

In het kader van participatie en armoedebestrijding heeft de gemeente Tilburg het Jeugdcultuurfonds in het leven geroepen. Het Jeugdcultuurfonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Deze organisatie betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind. Het Jeugdcultuurfonds en de Meedoenregeling werken nauw samen en hebben afgesproken dat Tilburgers mee kunnen doen aan één regeling.

Forza Danza is naast de Meedoenregeling ook aangesloten op het Jeugdcultuurfonds. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Stichting Leergeld, www.leergeld.nl/tilburg.